Eğitim

EĞİTİMDE SÜREKLİLİK KALİTE FAKTÖRÜDÜR...

Kalite programımızın uygulayıcıları olan çalışanlarımıza en önemli yatırımın eğitim olduğu bilinci ile yeni takım arkadaşlarımıza yazılı ve görsel dokümanlarla teorik eğitimleri verilmekte, verilen teorik eğitimler pratikte uygulanarak sınanmaktadır.

 Sistemimizde iş başı öncesi eğitimler, pratik eğitimler, performans ölçümü, kariyer planlaması iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çevre bilinci eğitimleri, müşteri iletişim eğitimleri firmamız bünyesinde oluşturduğumuz FMS Eğitim Departmanı ve profesyonel eğitim kurumlar tarafından planlı ve süreklilik arz edecek şekilde sağlanmaktadır.

 Firmamız özellikle İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri kapsamında sahip olduğu OHSAS 18001 işletim belgemiz kapsamında ve iş güvenliği uzmanları ile iş kazaları risklerini sıfıra indirgemek için sektöründe konuya verdiği önem ve harcadığı enerji açısından öncü bir firmadır.

 

Eğitimlerimiz Arasında;

* Firmamız kurumsal bilgilendirme eğitimi,

* Etik kurallar eğitimi,

* Müşteri beklentiler eğitimi,

* Genel davranış kuralları eğitimi,

* İş sağlığı ve güvenliği eğitimi Mesleki eğitimler,

* Kişisel gelişim eğitimleri bulunmaktadır.

 Tüm eğitim programımız için satış temsilcimiz ile temasa geçiniz.