Nasıl Başlar Nasıl İzleriz

Tesisinize ait ihtiyaçlarınızı doğru belirlemek ve şirketimizi sizlere tanıtmak için bize sunum için sağlıklı bir zaman ve ortam temin edilmesini rica ediyoruz.

Sırayla FMS sunumu, ihtiyaçlarınızın doğru belirlenmesi, beklentilerinizin alınması sonrası tesisinizin hizmet bazlı uygulamalar için sahada gezilmesi ve istişare için bir günün belirlenmesi, bu sürede daha önce hizmet alımı yaptığınız işlere ait sözleşmeler teknik şartnamelerin tarafımıza iletilmesi, ve bu raporların incelenmesine müteakip, izlere RFQ , RFI, RFE formları ile teklifinizin hazırlanmasına başlarız.

Teklifimizi sizlere sunarız ve değerlendirirsiniz varsa itirazlarınızı dinler teklifimizi nihayi hale getiririz.Teklifimizin kabulü halinde sözleşme imzalanması sürecine geçilir ve sözleşmemiz karşılıklı imzalanır.

Firmamız Hizmet sözleşmelerini performans odaklı geliştirilebilir sözleşmeler olması için sizleri bilgilendirir ve karşılıklı mutabakat sonrası sizlere sözleşmemize yansıyacak şekilde fiyatlarında bir yıl ve sonraki yılları kapsayacak indirim garantisinde bulunur.

Bu garanti koşullarının yerine getirilmemesi halinde penaltıları kabul edeceğimizi ve hizmet standardı KPI larını karşılıklı imzalayacağımızı belirtmek isteriz.

İşe başlarız ve ilk iş kuruluş dönemindeki hasasiyet, adaptasyon süresi gibi hususların tammaını şirket merkezli desteklerimiz ile en iyi şekilde atlatır, aldığınız hizmetlerde aksaksız ve süreklilik araz edecek uygulamalrımıza devam eder. Sizlere hizmet sözleşmemiz döneminde bina kullanıcıların performans anketi ve tesis müşteri yetkilisinin performans anketi ile hizmet kalitesini sürekli ölçümler ve çalışmalrımızı diğer müşterilerimizle olan çalışmalrımız gibi uzun yıllara taşırız.

Tüm eğitim programımız için satış temsilcimiz ile temasa geçiniz.